تبلیغات
حج - اعمال تصویری حج ادامه

حج

شنبه 18 خرداد 1392

اعمال تصویری حج ادامه

نویسنده: ن غ   

قربانى

(پنجمین عمل از اعمال حج)
1 ـ پس از سنگ زدن به جمره عَقبه، حجاج براى انجام یكى دیگر از واجبات حج، به قربانگاه رفته، و یك شتر، یا گاو، یا گوسفند قربانى مى كنند.
2 ـ ذبح یك حیوان براى چند نفر حاجى كفایت نمى كند و یك حیوان كمتر چیزى است كه به عنوان یكى از اعمال حج باید ذبح كرد، امّا هر چه بیشتر ذبح كنند افضل است.
قربانی
قربانی 3 ـ حیوان قربانى شرایطى دارد كه به تفصیل در كتاب احكام و مناسك حج آمده است، افرادى كه براى انتخاب قربانى به قربانگاه مى روند لازم است آن شرایط را بدانند، در این نوشته به طور مختصر به آنها اشاره مى كنیم:
* سالم باشد (مریض نباشد).
* معیوب و ناقص العضو نباشد.
* كورى یا لنگى واضح نداشته باشد.
* دُم بریده نباشد.
* گوش بریده و شاخ شكسته نباشد.
* لاغر نباشد.
* اخته نشده باشد; (بیضه هایش را بیرون نیاورده باشند).
* سن آن كامل باشد; اگر میش است یك سال آن و اگر بز است دو سال آن كامل شده باشد. (تفصیل این شرایط در كتب مفصل فقهى و مناسك مراجع تقلید آمده است).
گوسفند قربانی 4 ـ اگر حاجى پس از ذبح شك كند و حتى اگر احتمال دهد كه حیوان ناقص بوده یا سایر شرایط را نداشته اعتنا نكند.
5 ـ كسى كه حلق یا تقصیر نكرده و حتى براى خود حیوانى را ذبح نكرده مى تواند براى دیگرى ذبح كند.

////////////////////////////////////

حلق یا تقصیر

(ششمین عمل از اعمال حج)
1 ـ پس از قربانى، حاجى باید حلق كند، یعنى موهاى سر خود را بتراشد، یا تقصیر كند، یعنى مقدارى از مو و ناخن خود را بچیند.
تقصیر
تقصیر 2 ـ با انجام این عمل تمام محرّمات احرام بر او حلال مى شود، بجز حرام بودن زن و مرد بر یكدیگر و استفاده از بوى خوش، كه آنها هم با انجام بقیّه اعمال حلال خواهد شد و در برخى موارد صید نیز حرام است. بنابر این، پس از تراشیدن سر یا تقصیر مى تواند لباس احرام را بیرون آورده و لباس معمولى خود را بپوشد.
3 ـ مردانی كه سال اوّل حج آنهاست، بنا بر احتیاط واجب باید سر بتراشند و تقصیر كفایت نمى كند، ولى افرادى كه بار اوّل آنها نیست مى توانند تقصیر كنند یا سر بتراشند.
حلق (تراشیدن سر)
حلق (تراشیدن سر) 4 ـ بانوان باید تقصیر كنند.
5 ـ محل حلق یا تقصیر مِنا است.
6 ـ زمان حلق یا تقصیر، تا روز سیزدهم ذى حجه است، گرچه احتیاط واجب آن است كه روز عید انجام شود.
7 ـ اگر حاجى براى قربانى به كسى وكالت دهد، تا وكیل او قربانى نكرده، نمى تواند حلق یا تقصیر كند، بنابر این كسانى كه خود به قربانگاه نمى روند، باید صبر كنند تا به آنها اطلاع داده شود كه قربانى انجام شده و پس از اطمینان به ذبح شدن حیوان حلق یا تقصیر كنند.
8 ـ كسى كه خودش حلق یا تقصیر نكرده، نمى تواند موى شخص دیگرى را بچیند یا بتراشد.

/////////////////////////////////////////

طـواف حج

(هفتمین عمل از اعمال حج)
پس از انجام اعمال مِنا در روز عید قربان، حاجى باید بار دیگر براى انجام پنج عمل از اعمال حج به مكّه برگردد، گرچه وقت این اعمال تا پایان ماه ذى حجه است و مى تواند در مِنا بماند براى بقیه اعمالى كه در مِنا شبهاى یازدهم و دوازدهم و روزهاى یازدهم و دوازدهم انجام مى شود و بعداز ظهر روز دوازدهم از منا خارج شود و براى بقیّه اعمال به مكّه بیاید.
امّا پنج عملى كه در مكّه باید انجام شود، عبارت است از:
1 ـ طواف حج (هفتمین عمل حج)


احكام طواف

1 - كیفیت طواف حج به همان نحو است كه در طواف عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت كه در اینجا باید به نیّت طواف حج بجا آورد .
2 ـ طواف را باید از مقابل گوشه اى از كعبه كه حَجرُالاَْسْوَد[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]در آن است آغاز كند و در همان جا به پایان ببرد.[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
3 ـ خانه كعبه، در حال طواف باید در طرف چپ طواف كننده باشد، بنابراین اگر در حال حركت رو به كعبه باشد، یا عقب عقب برود صحیح نیست.
4 ـ انسان باید همانطورى كه همه مسلمانان طواف مى كنند ـ بدون دقّتهاى اهل وسوسه ـ طواف را از مقابل حجرالاسود شروع كند و ادامه دهد و ایستادن مقابل حجرالاسود در هر دور لازم نیست.
5 ـ طواف كننده باید به دور «حِجْرِ اسماعیل»[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] هم بگردد، یعنى در هنگام طواف، داخل «حِجر» نرود.
6 - براى مطاف حدى وجود ندارد و تا هر جاى مسجد الحرام كه طواف در آن طواف كعبه صدق كند ، طواف مجزى است ، بلى مستحب است كه اگر اضطرار و ازدحام نباشد فى ما بین كعبه و مقام ابراهیم انجام دهد .
7 ـ اگر انسان بر اثر بیمارى یا پیرى یا زیادى جمعیّت نتواند در این محدوده طواف كند، طواف در خارج این حدّ اشكال ندارد.
8 ـ طواف كننده باید با طهارت طواف كند یعنى با وضو باشد و غسلى برعهده او نباشد و نیز بدن و لباس وى پاك باشد، همانگونه كه نماز مى خواند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]نساء به معنى زنان است، و طواف نساء یكى از اعمال عمره مفرده و حج است و به سبب آن زن بر مرد و مرد بر زن كه به سبب احرام، حرام شده بود حلال مى شود. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]سنگى است بیضى شكل و سیاه رنگ، كه در گوشه شرقى دیوار كعبه، با ارتفاع 5/1 متر از سطح مسجد نصب شده است.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]هم اكنون از مقابل حجرالاسود تا آخر صحن مسجدالحرام خط سیاهى كشیده شده است كه افراد مى توانند هنگام رسیدن به همان خط، طواف را آغاز و به همانجا ختم كنند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]حجر اسماعیل: فضایى است بین كعبه و دیوارى نیم دایره به عرض حدود 10 متر كه از زاویه شمالى تا زاویه غربى كعبه امتداد دارد. هرگاه باران بر بام كعبه ببارد، از ناودان رحمت در این فضا مى ریزد، اینجا مدفن حضرت اسماعیل (علیه السلام) و مادرش هاجر و پیامبران بسیارى مى باشد.

///////////////////////////////

نماز طواف حج

(هشتمین عمل از اعمال حج)
پس از انجام طواف حج ، باید دو ركعت نماز، به نیّت نماز طواف حج بخواند.
كیفیت نماز طواف حج:

1 - به همان نحو است كه در نماز طواف عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت كه در اینجا باید به نیّت نماز طواف حج بجا آورد .
2 - مانند نماز صبح است، ولى حمد و سوره را مى تواند بلند یا آهسته بخواند.
وقت نماز طواف حج:

بعد از طواف و قبل از سعى است.
مكان نماز طواف حج:

كافی است در هر نقطه ای كه عرفاً بگویند پشت مقام است گرچه از مقام دور باشد نماز را بخواند بلكه در این صورت بعید نیست كه نماز در هر جای مسجد الحرام صحیح باشد .
پشت مقام ابراهیم ( محل نماز طواف ) چند مسأله

1 ـ بر تمام افراد بالغ و عاقل واجب است كه نمازها را به طور صحیح یاد بگیرند تا تكلیف الهى را درست انجام دهند; بخصوص كسى كه قصد عمره یا حج دارد باید نماز خود را تصحیح كند، تا تمامى نمازها كه از جمله آنها نماز طواف است، به طور صحیح انجام شود.
2 ـ بنابراحتیاط واجب باید پس ازطواف،نماز طواف را زود بجا آورد به طورى كه مردم نگویند بین آنها فاصله شده است.
3 ـ جایز است نماز طواف مستحب را هر جاى مسجدالحرام كه بخواهد بجا آورد.

////////////////////////////////////

سعى بین صفا و مروه

(نهمین عمل از اعمال حج)
پس از انجام نماز طواف حج ، باید هفت مرتبه فاصله بین «صفا» و «مَروه» را كه امروزه به صورت سالنى ساخته شده و كنار مسجدالحرام قرار دارد بپیماید.
كیفیت سعى :

1 - به همان نحو است كه در سعى عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت كه در اینجا باید به نیّت سعى حج بجا آورد .
2 ـ سعى، باید از «صفا» آغاز و به «مروه» ختم شود.
3 ـ پیمودن فاصله «صفا» تا «مروه» یك مرتبه و برگشتن از «مروه» به «صفا» مرتبه دوّم به حساب مى آید; بنابراین هفت شَوْطِ [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] سعى بر «مروه» ختم مى شود.
4 ـ نشستن و استراحت كردن و رفع خستگى بر صفا و مروه و در بین آنها جایز است و اگر در بین سعى باشد، باید از همانجا كه سعى را قطع كرده است، ادامه دهد.
5 ـ سعى بین صفا و مروه لازم نیست با وضو و طهارت انجام شود، گرچه احتیاط مستحب است.
6 ـ سعى در طبقه دوّم، چون بالاتر از دو كوه مى باشد اشكال دارد.
سعی بین صفا و مروه
سعی بین صفا و مروه
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]شوط: درلغت به معناى نهایت دویدن تاهدف و در اینجا به معنى یك بار دور زدن اطراف كعبه و یك بار پیمودن فاصله صفا تا مروه، یا مروه تا صفا مى باشد.

//////////////////////////////////////

طواف نساء

(دهمین عمل از اعمال حج)
پس از انجام سعى باید هفت مرتبه به نیّت طواف نساء دور خانه كعبه كه در مسجدالحرام است بگردد.
كیفیت طواف نساء :

1 - به همان نحو است كه در طواف عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت كه در اینجا باید به نیّت طواف نساء بجا آورد .
2 - طواف نساء و نماز آن اختصاص به مردان ندارد ، بلكه بر تمام كسانى كه حج (1) به جا مى آورند واجب است .
3 - پس از سعى لازم نیست فوراً طواف نساء را بجا آورد و تأخیر انداختن آن حتى تا چند روز بعد هم اشكال ندارد .
4 ـ طواف را باید از مقابل گوشه اى از كعبه كه حَجرُالاَْسْوَد[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]در آن است آغاز كند و در همان جا به پایان ببرد.[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
5 ـ خانه كعبه، در حال طواف باید در طرف چپ طواف كننده باشد، بنابراین اگر در حال حركت رو به كعبه باشد، یا عقب عقب برود صحیح نیست.
6 ـ انسان باید همانطورى كه همه مسلمانان طواف مى كنند ـ بدون دقّتهاى اهل وسوسه ـ طواف را از مقابل حجرالاسود شروع كند و ادامه دهد و ایستادن مقابل حجرالاسود در هر دور لازم نیست.
7 ـ طواف كننده باید به دور «حِجْرِ اسماعیل»[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] هم بگردد، یعنى در هنگام طواف، داخل «حِجر» نرود.
8 - براى مطاف حدى وجود ندارد و تا هر جاى مسجد الحرام كه طواف در آن طواف كعبه صدق كند ، طواف مجزى است ، بلى مستحب است كه اگر اضطرار و ازدحام نباشد فى ما بین كعبه و مقام ابراهیم انجام دهد .
9 ـ اگر انسان بر اثر بیمارى یا پیرى یا زیادى جمعیّت نتواند در این محدوده طواف كند، طواف در خارج این حدّ اشكال ندارد.
10 ـ طواف كننده باید با طهارت طواف كند یعنى با وضو باشد و غسلى برعهده او نباشد و نیز بدن و لباس وى پاك باشد، همانگونه كه نماز مى خواند.

مسجد الحرام
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]عمره مفرده كه جداى از حج است نیز طواف نساء دارد .
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]سنگى است بیضى شكل و سیاه رنگ، كه در گوشه شرقى دیوار كعبه، با ارتفاع 5/1 متر از سطح مسجد نصب شده است.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]هم اكنون از مقابل حجرالاسود تا آخر صحن مسجدالحرام خط سیاهى كشیده شده است كه افراد مى توانند هنگام رسیدن به همان خط، طواف را آغاز و به همانجا ختم كنند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]حجر اسماعیل: فضایى است بین كعبه و دیوارى نیم دایره به عرض حدود 10 متر كه از زاویه شمالى تا زاویه غربى كعبه امتداد دارد. هرگاه باران بر بام كعبه ببارد، از ناودان رحمت در این فضا مى ریزد، اینجا مدفن حضرت اسماعیل (علیه السلام) و مادرش هاجر و پیامبران بسیارى مى باشد.

http://www.forums.mihandownload.com/thread74808.html

 

 

 

نظرات() 
Camilla
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:59 ق.ظ
Pretty! This has been an extremely wonderful post.

Thank you for providing these details.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 11:20 ب.ظ
Admiring the hard work you put into your site and detailed information you present.

It's nice to come across a blog every once in a while
that isn't the same outdated rehashed material.
Fantastic read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :