تبلیغات
حج - احرام در مكّه 2

حج

شنبه 2 دی 1391

احرام در مكّه 2

نویسنده: ن غ   

احرام در مكّه

(اولین عمل از اعمال حج)
اعمال حج نیز، مانند اعمال عمره با احرام آغاز مى شود.
كیفیت احرام حج:

مانند احرام عمره است، ولى در نیّت تفاوت دارد كه در آنجا به نیّت عمره تمتع محرم مى شد و اكنون به نیّت حج تمتّع محرم مى شود.
زمان احرام حج:

بعد از اعمال عمره تمتّع تا وقتى كه بتواند به وقوف در عرفات ـ ظهر روز نهم ذى حجّه ـ برسد.
امروزه به جهت كثرت جمعیّت و شلوغى راه كه احتمال نرسیدن به موقع به عرفات مى باشد، روز هشتم مُحرم مى شوند و شب عرفه به عرفات مى روند، هرچند اگر روز نهم هم مُحرم شوند وبروند وپیش ازظهرروزنهم به عرفات برسند مانع ندارد.
مكان احرام حج:

شهر مكّه است، گرچه مستحب است در حِجر اسماعیل یا نزد مقام ابراهیم محرم شود.
شهر مکه ( مسجد الحرام ) محل احرام حج تمتع تمام اعمال حج از احرام تا رمى جمرات از عبادات است و مانند نماز و سایر عبادات باید به قصد قربت و اطاعت امر خداوند انجام شود.
وقتى كه انسان براى اعمال حج محرم شد تمام كارهایى كه در احرام عمره حرام بود، بر او حرام مى شود.

http://www.forums.mihandownload.com/thread74808.html

وقوف در عَرَفات

(دومین عمل از اعمال حج)

نقشه سرزمین عرفات
حاجى، پس از احرام در مكّه، باید براى وقوف در عرفات، روانه آنجا شود.
1 ـ مراد از وقوف، بودن در آن مكان است چه سواره یا پیاده، نشسته یا خوابیده; یعنى حاجى باید آن روز را در صحراى عرفات بماند و از آنجا خارج نشود.
2 ـ زمان وقوف; لازم است از ظهر روز نهم ذى حجه تا مغرب همان روز در عرفات بماند. لكن تأخیر وقوف از اوّل وقت به اندازه خواندن نماز ظهر و عصر و مقدمات آن اشكال ندارد.
3 ـ وقوف به عرفات و سایر اعمال حج ـ بجز طواف و نماز ـ نیاز به طهارت (وضو یا غسل) ندارد. ولى مستحب است.
4 ـ در عرفات، كار دیگرى بجز بودنِ در آنجا واجب نیست، ولى مستحبات بسیارى دارد، و از بهترین مكانها براى استجابت دعاست و بهترین دعاها در آن مكان دعاى معروف ابا عبدالله الحسین(علیه السلام) و امام زین العابدین(علیه السلام) در آن روز است.
سرزمین عرفات (جبل الرحمة)
سرزمین عرفات (محل وقوف)

وقوف در مَشعر الحَرام [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]

(سوّمین عمل از اعمال حج)
بعد از مغرب روز نهم ذى حجه (شب عید قربان) حاجیان از عرفات خارج مى شوند و براى انجام عملى دیگر از اعمال حج به طرف مشعر الحرام (مُزدلفه) حركت مى كنند.
1 ـ وقتى كه حاجیان به مشعر الحرام رسیدند، وقت وقوف، از طلوع فجر عید قربان است تا طلوع خورشید و احتیاط آن است كه از وقت رسیدن به مشعر در شب قصد وقوف كند.
2 ـ در مشعر بجز ماندنِ در آنجا كار دیگرى واجب نیست گر چه مستحبات بسیارى دارد و از جمله آنها ذكر الهى گفتن و جمع آورى سنگریزه براى رمى جمرات است.
جمع آوری سنگ ریزه در مشعر وقوف در مشعر الحرام ( شب عید قربان )
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]مشعر الحرام: وادى طویلى است میان «عرفات» و «مِنا» و به آن «مُزْدلفَه» هم گفته مى شود، حاجیان باید شب عید قربان را در آنجا بمانند.

رَمى جمره عَقَبَه

(چهارمین عمل از اعمال حج)

نقشه سرزمین منا
1 ـ پس از طلوع آفتاب روز دهم ذى حجه (عید قربان) حجاج براى انجام بقیه اعمال حج از مشعر الحرام بیرون آمده و روانه مِنا[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] مى شوند.
سرزمین منا
سرزمین منا و اولین عمل از اعمال منا را که رَمى[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] جمره عقبه است باید انجام دهند .
2 ـ در آخر مِنا سه ستون سنگى وجود دارد كه اوّلین ستون، «جمره اُولى» و دومین آنها «جمره وُسطى» و سوّمى را «جمره عُقبى یا عَقَبه» مى نامند، اوّلین كار واجب در روز عید قربان زدن هفت عدد ریگ به جمره عقبه است.
3 ـ هفت سنگ باید به ستون بخورد، ولى لازم نیست پشت سر هم باشد، پس اگر دو عدد به ستون بخورد و سوّمى نخورد و چهارمى بخورد، تنها سه عددى كه به ستون خورده به حساب مى آید. و اگر شك كند هفت عدد خورده یا نه، باید به قدرى بزند تا یقین كند هفت عدد به جمره خورده است.

قربانى

(پنجمین عمل از اعمال حج)
1 ـ پس از سنگ زدن به جمره عَقبه، حجاج براى انجام یكى دیگر از واجبات حج، به قربانگاه رفته، و یك شتر، یا گاو، یا گوسفند قربانى مى كنند.
2 ـ ذبح یك حیوان براى چند نفر حاجى كفایت نمى كند و یك حیوان كمتر چیزى است كه به عنوان یكى از اعمال حج باید ذبح كرد، امّا هر چه بیشتر ذبح كنند افضل است.
قربانی
قربانی 3 ـ حیوان قربانى شرایطى دارد كه به تفصیل در كتاب احكام و مناسك حج آمده است، افرادى كه براى انتخاب قربانى به قربانگاه مى روند لازم است آن شرایط را بدانند، در این نوشته به طور مختصر به آنها اشاره مى كنیم:
* سالم باشد (مریض نباشد).
* معیوب و ناقص العضو نباشد.
* كورى یا لنگى واضح نداشته باشد.
* دُم بریده نباشد.
* گوش بریده و شاخ شكسته نباشد.
* لاغر نباشد.
* اخته نشده باشد; (بیضه هایش را بیرون نیاورده باشند).
* سن آن كامل باشد; اگر میش است یك سال آن و اگر بز است دو سال آن كامل شده باشد. (تفصیل این شرایط در كتب مفصل فقهى و مناسك مراجع تقلید آمده است).
گوسفند قربانی 4 ـ اگر حاجى پس از ذبح شك كند و حتى اگر احتمال دهد كه حیوان ناقص بوده یا سایر شرایط را نداشته اعتنا نكند.
5 ـ كسى كه حلق یا تقصیر نكرده و حتى براى خود حیوانى را ذبح نكرده مى تواند براى دیگرى ذبح كند.

حلق یا تقصیر

(ششمین عمل از اعمال حج)
1 ـ پس از قربانى، حاجى باید حلق كند، یعنى موهاى سر خود را بتراشد، یا تقصیر كند، یعنى مقدارى از مو و ناخن خود را بچیند.
تقصیر
تقصیر 2 ـ با انجام این عمل تمام محرّمات احرام بر او حلال مى شود، بجز حرام بودن زن و مرد بر یكدیگر و استفاده از بوى خوش، كه آنها هم با انجام بقیّه اعمال حلال خواهد شد و در برخى موارد صید نیز حرام است. بنابر این، پس از تراشیدن سر یا تقصیر مى تواند لباس احرام را بیرون آورده و لباس معمولى خود را بپوشد.
3 ـ مردانی كه سال اوّل حج آنهاست، بنا بر احتیاط واجب باید سر بتراشند و تقصیر كفایت نمى كند، ولى افرادى كه بار اوّل آنها نیست مى توانند تقصیر كنند یا سر بتراشند.
حلق (تراشیدن سر)
حلق (تراشیدن سر) 4 ـ بانوان باید تقصیر كنند.
5 ـ محل حلق یا تقصیر مِنا است.
6 ـ زمان حلق یا تقصیر، تا روز سیزدهم ذى حجه است، گرچه احتیاط واجب آن است كه روز عید انجام شود.
7 ـ اگر حاجى براى قربانى به كسى وكالت دهد، تا وكیل او قربانى نكرده، نمى تواند حلق یا تقصیر كند، بنابر این كسانى كه خود به قربانگاه نمى روند، باید صبر كنند تا به آنها اطلاع داده شود كه قربانى انجام شده و پس از اطمینان به ذبح شدن حیوان حلق یا تقصیر كنند.
8 ـ كسى كه خودش حلق یا تقصیر نكرده، نمى تواند موى شخص دیگرى را بچیند یا بتراشد.

طـواف حج

(هفتمین عمل از اعمال حج)
پس از انجام اعمال مِنا در روز عید قربان، حاجى باید بار دیگر براى انجام پنج عمل از اعمال حج به مكّه برگردد، گرچه وقت این اعمال تا پایان ماه ذى حجه است و مى تواند در مِنا بماند براى بقیه اعمالى كه در مِنا شبهاى یازدهم و دوازدهم و روزهاى یازدهم و دوازدهم انجام مى شود و بعداز ظهر روز دوازدهم از منا خارج شود و براى بقیّه اعمال به مكّه بیاید.
امّا پنج عملى كه در مكّه باید انجام شود، عبارت است از:
1 ـ طواف حج (هفتمین عمل حج)


احكام طواف

1 - كیفیت طواف حج به همان نحو است كه در طواف عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت كه در اینجا باید به نیّت طواف حج بجا آورد .
2 ـ طواف را باید از مقابل گوشه اى از كعبه كه حَجرُالاَْسْوَد[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]در آن است آغاز كند و در همان جا به پایان ببرد.[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
3 ـ خانه كعبه، در حال طواف باید در طرف چپ طواف كننده باشد، بنابراین اگر در حال حركت رو به كعبه باشد، یا عقب عقب برود صحیح نیست.
4 ـ انسان باید همانطورى كه همه مسلمانان طواف مى كنند ـ بدون دقّتهاى اهل وسوسه ـ طواف را از مقابل حجرالاسود شروع كند و ادامه دهد و ایستادن مقابل حجرالاسود در هر دور لازم نیست.
5 ـ طواف كننده باید به دور «حِجْرِ اسماعیل»[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] هم بگردد، یعنى در هنگام طواف، داخل «حِجر» نرود.
6 - براى مطاف حدى وجود ندارد و تا هر جاى مسجد الحرام كه طواف در آن طواف كعبه صدق كند ، طواف مجزى است ، بلى مستحب است كه اگر اضطرار و ازدحام نباشد فى ما بین كعبه و مقام ابراهیم انجام دهد .
7 ـ اگر انسان بر اثر بیمارى یا پیرى یا زیادى جمعیّت نتواند در این محدوده طواف كند، طواف در خارج این حدّ اشكال ندارد.
8 ـ طواف كننده باید با طهارت طواف كند یعنى با وضو باشد و غسلى برعهده او نباشد و نیز بدن و لباس وى پاك باشد، همانگونه كه نماز مى خواند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]نساء به معنى زنان است، و طواف نساء یكى از اعمال عمره مفرده و حج است و به سبب آن زن بر مرد و مرد بر زن كه به سبب احرام، حرام شده بود حلال مى شود. [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]سنگى است بیضى شكل و سیاه رنگ، كه در گوشه شرقى دیوار كعبه، با ارتفاع 5/1 متر از سطح مسجد نصب شده است.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]هم اكنون از مقابل حجرالاسود تا آخر صحن مسجدالحرام خط سیاهى كشیده شده است كه افراد مى توانند هنگام رسیدن به همان خط، طواف را آغاز و به همانجا ختم كنند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]حجر اسماعیل: فضایى است بین كعبه و دیوارى نیم دایره به عرض حدود 10 متر كه از زاویه شمالى تا زاویه غربى كعبه امتداد دارد. هرگاه باران بر بام كعبه ببارد، از ناودان رحمت در این فضا مى ریزد، اینجا مدفن حضرت اسماعیل (علیه السلام) و مادرش هاجر و پیامبران بسیارى مى باشد.

نماز طواف حج

(هشتمین عمل از اعمال حج)
پس از انجام طواف حج ، باید دو ركعت نماز، به نیّت نماز طواف حج بخواند.
كیفیت نماز طواف حج:

1 - به همان نحو است كه در نماز طواف عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت كه در اینجا باید به نیّت نماز طواف حج بجا آورد .
2 - مانند نماز صبح است، ولى حمد و سوره را مى تواند بلند یا آهسته بخواند.
وقت نماز طواف حج:

بعد از طواف و قبل از سعى است.
مكان نماز طواف حج:

كافی است در هر نقطه ای كه عرفاً بگویند پشت مقام است گرچه از مقام دور باشد نماز را بخواند بلكه در این صورت بعید نیست كه نماز در هر جای مسجد الحرام صحیح باشد .
پشت مقام ابراهیم ( محل نماز طواف ) چند مسأله

1 ـ بر تمام افراد بالغ و عاقل واجب است كه نمازها را به طور صحیح یاد بگیرند تا تكلیف الهى را درست انجام دهند; بخصوص كسى كه قصد عمره یا حج دارد باید نماز خود را تصحیح كند، تا تمامى نمازها كه از جمله آنها نماز طواف است، به طور صحیح انجام شود.
2 ـ بنابراحتیاط واجب باید پس ازطواف،نماز طواف را زود بجا آورد به طورى كه مردم نگویند بین آنها فاصله شده است.
3 ـ جایز است نماز طواف مستحب را هر جاى مسجدالحرام كه بخواهد بجا آورد.

سعى بین صفا و مروه

(نهمین عمل از اعمال حج)
پس از انجام نماز طواف حج ، باید هفت مرتبه فاصله بین «صفا» و «مَروه» را كه امروزه به صورت سالنى ساخته شده و كنار مسجدالحرام قرار دارد بپیماید.
كیفیت سعى :

1 - به همان نحو است كه در سعى عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت كه در اینجا باید به نیّت سعى حج بجا آورد .
2 ـ سعى، باید از «صفا» آغاز و به «مروه» ختم شود.
3 ـ پیمودن فاصله «صفا» تا «مروه» یك مرتبه و برگشتن از «مروه» به «صفا» مرتبه دوّم به حساب مى آید; بنابراین هفت شَوْطِ [برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] سعى بر «مروه» ختم مى شود.
4 ـ نشستن و استراحت كردن و رفع خستگى بر صفا و مروه و در بین آنها جایز است و اگر در بین سعى باشد، باید از همانجا كه سعى را قطع كرده است، ادامه دهد.
5 ـ سعى بین صفا و مروه لازم نیست با وضو و طهارت انجام شود، گرچه احتیاط مستحب است.
6 ـ سعى در طبقه دوّم، چون بالاتر از دو كوه مى باشد اشكال دارد.
سعی بین صفا و مروه
سعی بین صفا و مروه
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]شوط: درلغت به معناى نهایت دویدن تاهدف و در اینجا به معنى یك بار دور زدن اطراف كعبه و یك بار پیمودن فاصله صفا تا مروه، یا مروه تا صفا مى باشد.

طواف نساء

(دهمین عمل از اعمال حج)
پس از انجام سعى باید هفت مرتبه به نیّت طواف نساء دور خانه كعبه كه در مسجدالحرام است بگردد.
كیفیت طواف نساء :

1 - به همان نحو است كه در طواف عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت كه در اینجا باید به نیّت طواف نساء بجا آورد .
2 - طواف نساء و نماز آن اختصاص به مردان ندارد ، بلكه بر تمام كسانى كه حج (1) به جا مى آورند واجب است .
3 - پس از سعى لازم نیست فوراً طواف نساء را بجا آورد و تأخیر انداختن آن حتى تا چند روز بعد هم اشكال ندارد .
4 ـ طواف را باید از مقابل گوشه اى از كعبه كه حَجرُالاَْسْوَد[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]در آن است آغاز كند و در همان جا به پایان ببرد.[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]
5 ـ خانه كعبه، در حال طواف باید در طرف چپ طواف كننده باشد، بنابراین اگر در حال حركت رو به كعبه باشد، یا عقب عقب برود صحیح نیست.
6 ـ انسان باید همانطورى كه همه مسلمانان طواف مى كنند ـ بدون دقّتهاى اهل وسوسه ـ طواف را از مقابل حجرالاسود شروع كند و ادامه دهد و ایستادن مقابل حجرالاسود در هر دور لازم نیست.
7 ـ طواف كننده باید به دور «حِجْرِ اسماعیل»[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...] هم بگردد، یعنى در هنگام طواف، داخل «حِجر» نرود.
8 - براى مطاف حدى وجود ندارد و تا هر جاى مسجد الحرام كه طواف در آن طواف كعبه صدق كند ، طواف مجزى است ، بلى مستحب است كه اگر اضطرار و ازدحام نباشد فى ما بین كعبه و مقام ابراهیم انجام دهد .
9 ـ اگر انسان بر اثر بیمارى یا پیرى یا زیادى جمعیّت نتواند در این محدوده طواف كند، طواف در خارج این حدّ اشكال ندارد.
10 ـ طواف كننده باید با طهارت طواف كند یعنى با وضو باشد و غسلى برعهده او نباشد و نیز بدن و لباس وى پاك باشد، همانگونه كه نماز مى خواند.

مسجد الحرام
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]عمره مفرده كه جداى از حج است نیز طواف نساء دارد .
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]سنگى است بیضى شكل و سیاه رنگ، كه در گوشه شرقى دیوار كعبه، با ارتفاع 5/1 متر از سطح مسجد نصب شده است.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]هم اكنون از مقابل حجرالاسود تا آخر صحن مسجدالحرام خط سیاهى كشیده شده است كه افراد مى توانند هنگام رسیدن به همان خط، طواف را آغاز و به همانجا ختم كنند.
[برای دیدن لینک ها ابتدا باید عضو انجمن شوید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید...]حجر اسماعیل: فضایى است بین كعبه و دیوارى نیم دایره به عرض حدود 10 متر كه از زاویه شمالى تا زاویه غربى كعبه امتداد دارد. هرگاه باران بر بام كعبه ببارد، از ناودان رحمت در این فضا مى ریزد، اینجا مدفن حضرت اسماعیل (علیه السلام) و مادرش هاجر و پیامبران بسیارى مى باشد.

http://www.forums.mihandownload.com/thread74808.html

 

 

 

نظرات() 
battle copters cheats
جمعه 4 اسفند 1396 05:42 ب.ظ
من مطمئن هستم که این نوشتار، تمام تماشاگران اینترنتی را لمس کرده است، واقعا واقعا لذت بخش است
پاراگراف در ایجاد وبلاگ جدید.
std test
شنبه 13 آبان 1396 05:03 ب.ظ
سلام. وبلاگ شما را با استفاده از msn پیدا کردم. این یک فوق العاده است
مقاله هوشمندانه نوشته شده است. من مطمئن هستم که آن را نشانه گذاری کرده و به خواندن بیشتر بازگردانم
از اطلاعات مفید شما. از پست شما متشکرم مطمئنا برگشتم
What do you do for a sore Achilles tendon?
جمعه 3 شهریور 1396 12:56 ب.ظ
What's up to all, the contents existing at
this web site are genuinely awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.
http://abusivesanity2790.jimdo.com/
جمعه 30 تیر 1396 04:05 ب.ظ
It's very simple to find out any topic on web as compared to books, as I
found this article at this web page.
Pearlene
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:47 ق.ظ
You can definitely see your enthusiasm in the article you write.
The arena hopes for more passionate writers like you who are not
afraid to mention how they believe. At all times
go after your heart.
BHW
دوشنبه 21 فروردین 1396 05:23 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and
was curious what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty
penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% sure.
Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Kudos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :